Ειδήσεις

Glass Fiber ενισχυμένο πλαστικό μετρητή κουτιά να συμβαδίσει με βελτιστοποίηση ενέργειαςΔιεθνή ηλεκτρική ενέργεια μεταρρύθμιση του συστήματος εδώ και δεκαετίες, έχει ως στόχο να προωθήσει τη μεταρρύθμιση της δύναμης γενιά συμμόρφωση και μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταρρύθμιση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας προώθηση οικονομίας υπάκουσε, είναι αναγκαία για να σας καθοδηγήσει μέσα από το σύστημα. Το περιεχόμενό του πυρήνα είναι βελτιστοποιημένο προγραμματισμός στρατηγική, σχηματίζεται ακρίβεια μηχανισμών καθορισμού τιμής για το Internet. Βελτιστοποίηση της προγραμματισμού πολιτικής, είτε μέσω των μεταρρυθμίσεων της αγοράς, στηρίζονται σε μηχανισμό της αγοράς για την κινητή ανάπτυξη Web, συνειδητοποίησε το σχηματισμό των τιμών διπλό δημοπρασία? ή μετά το πλέγμα και διάσπαρτα, μια δύναμη εκμετάλλευσης του δικτύου να χτίσει μια πλατφόρμα δημοπρασίας για? μπορεί επίσης να είναι καθετοποιημένη ηλεκτρικό σύστημα, με τη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού πολιτικής. Είτε τρόπο, προσαρμογή του μηχανισμού αποστολών δύναμη, μορφή ένας μηχανισμός ακριβής τιμή αποτελεί προϋπόθεση

Σχετικές ειδήσεις